THỦ TỤC LY HÔN

Văn phòng tư vấn thủ tục ly hôn - Luật sư Quang Thái

Chia tài sản


Phân chia tài sản sau khi ly hôn

Phân chia tài sản sau khi ly hôn

Trong thời kỳ hôn nhân sẽ thiết lập nên quan hệ về tài sản chung của vợ chồng. Khi ly hôn việc phân chia tài sản được đặt ra, vì vậy việc nắm rõ những quy định của pháp luật liên quan đến chế độ tài sản chung vợ chồng cũng như những nguyên tắc phân chia tài sản chung sẽ giúp cho việc giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn của vợ ...

Khi ly hôn tài sản được chia như thế nào

Khi ly hôn tài sản được chia như thế nào

Trong một vụ án ly hôn khi mâu thuẫn vợ chồng đã trở nên trầm trọng thì việc chia tài sản càng khó giải quyết bằng thương lượng và hòa giải, tranh chấp về tài sản nhiều khi diễn ra gay gắt và kéo dài. Vậy khi ly hôn tài sản sẽ được chia như thế nào?

Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng được quyền tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo trình tự thủ tục tố tụng.

Tư vấn chia tài sản khi ly hôn

Tư vấn chia tài sản khi ly hôn

Trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng ít nhiều sẽ phát sinh những quan hệ tài sản chung, khi ly hôn bên cạnh vấn đề ly hôn cả hai bên thường có nhu cầu giải quyết vấn đề tài sản.

Chia tài sản khi ly hôn

Chia tài sản khi ly hôn

Trong trường hợp các bên không thỏa thuận việc giải quyết chia tài sản thì các bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Tài sản chung vợ chồng được giải quyết trong vụ án ly hôn hoặc có thể thỏa thuận tách riêng để giải quyết trong vụ án chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân sau khi Tòa giải quyết ly hôn.


Tư vấn thủ tục ly hôn

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch