THỦ TỤC LY HÔN

Văn phòng tư vấn thủ tục ly hôn - Luật sư Quang Thái

Kiến thức luật


Thẩm quyền hủy bỏ chứng nhận kết hôn khi có vi phạm

Thẩm quyền hủy bỏ chứng nhận kết hôn khi có vi phạm

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2006/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Theo đó, đối với việc đăng ký kết hôn, tăng mức xử phạt tối đa lên đến 10 triệu đồng khi các bên đăng ký kết hôn có mục đích trục lợi, mua bán, xâm phạm ...

Một số ý kiến về quyền sở hữu tài sản của vợ chồng

Một số ý kiến về quyền sở hữu tài sản của vợ chồng

Quyền sở hữu tài sản của vợ chồng (còn gọi là chế độ tài sản giữa vợ chồng) là một phạm trù thuộc quyền sở hữu công dân được ghi nhận trong Hiến pháp (Điều 58 – Hiến pháp 1992)

Trách nhiệm liên đới của vợ và chồng đối với hợp đồng dân sự do một bên thực hiện

Trách nhiệm liên đới của vợ và chồng đối với hợp đồng dân sự do một bên thực hiện

Tại điều 25 của luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng đối với giao dịch do một bên thực hiện: “Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trông hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình”. Và khoản 3 Điều 28 của Luật này còn ...

Nuôi con nuôi thực tế – thực trạng và giải pháp

Nuôi con nuôi thực tế – thực trạng và giải pháp

Theo chúng tôi, khi xây dựng Luật Nuôi con nuôi cần cân nhắc và có quy định cụ thể, hợp tình, hợp lý để giải quyết thỏa đáng những trường hợp nuôi con nuôi thực tế đã tồn tại trong quá khứ, nhằm bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của các bên trong quan hệ nuôi con nuôi.


Tư vấn thủ tục ly hôn

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch